SKARA

Stor läkarbrist på Skara vårdcentral

Läkarbristen håller på att knäcka läkarna på vårdcentralen i Skara.
Idag är fem av vårdcentralens elva läkartjänster tillsatta och varje läkare har tusentals fler patienter än vad som rekommenderas.

Enligt Håkan Garli som är en av läkarna på vårdcentralen säger att arbetssituationen är mycket ansträngd och att den hårda prioritering som han och kollegorna tvingas göra skapar missnöje bland patienterna.

Primärvården har flera gånger lyckats rekrytera läkare utomlands, men precis som de svenska läkarna så lämnar många av dem primärvården efter ett tag, ofta för att jobba på något sjukhus istället.