Töreboda

Dyrt med va-ledning till Halna

Ett 100-tal sommarstugeägare i Halna vid sjön Viken utanför Töreboda ska få gemensamt vatten och avlopp.
Töreboda kommun har beslutat att bygga en mer än 15 kilometer lång va-ledning från tätorten till Halna till en kostnad av 25 miljoner kronor.
Detta trots att bara ett fåtal bor året runt i området.

Kommunens investering på 25 miljoner kronor gör att anslutningavgifterna för att dra in vatten och avlopp i Halna beräknas bli runt 150 000 kronor per boende. Därtill riskerar de 100 boende att få betala en årlig vattenavgift på över 6 000 kronor. 

- Särskilt för människor som bara bor här i området bara en eller ett par månader på sommaren blir kostanden för det här väldigt hög. Jag vet en hel del äldre som talat om att kostnaden blir så stora att de inte ser någon möjlighet att ha kvar sina fastigheter, säger Arne Stöök, som bor i sommarstugeområdet.  

För det är inte tänkt att resten av kommuninvånarna ska betala notan för va-ledningen. Men Törebodas kommunalråd, Lars-Åke Bergman (s), tror att fastighetsägarna ändå kommer tjäna på va-ledningen.  

- Det kommer kosta en del för varje enskild fastighetsägare. Samtidigt stiger fastigheten i värde när man har kommunalt vatten och avlopp. Jag hoppas och tror att samtliga som bor här kommer klara av kostanden, säger han.  

Den nya detaljplanen för sommarstugeområdet gör det möjligt för de boende att bygga ut sina hus, när vatten och avlopp dras in. 

- Det är en långsiktigt bra investering för att få ett bättre liv på somrarna för de som bor här, och det ger fler möjlighet att bosätta sig här året om, säger centerpartisten Karl-Johan Gustafson i kommunstyrelsen.  

Majoriteten av de boende i sommarstugeområdet i Halna beräknas vara från Töreboda kommun. Men där finns också husägare från Stockholm, Nyköping, Skövde, Helsingborg, Göteborg, Uppsala och Tyskland. Bara tre eller fyra stycken av dem bor i området året runt.