Habo

Hårdare kontroll av skolpersonal

Sedan första april är kontrollen på dem som ska börja jobba inom skola och barnomsorgen hårdare. Tidigare har endast de som varit på väg att anställas av skolan tvingats visa upp utdrag från polisens belastningsregister.
Nu måste även skolskjutschaufförer och skolmåltidspersonal som jobbar på entreprenad visa att de inte dömts för några allvarliga brott.

För sju år sedan blev arbetsgivaren tvungen att kräva ett utdrag ur brottsregistret när en person erbjuds en anställning inom skola och barnomsorg.

Men sedan en månad tillbaka måste även de som arbetar utan att vara anställda hos skolan - som lärarvikarier och de som erbjuds jobb via entrepenad med till exempel städning - visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret som visar om personen dömts för grova brott så som mord, dråp, grov misshandel, sexualbrott och barnpornografibrott.

- När man jobbar med barn och ungdomar så tror jag ändå att det måste sättas i första rummet, säger Per Sandberg arbetar som SO-lärare på Hagabodaskolan i Habo.

Han frågar sig dock hur länge en gammal synd ska följa en person.

- Något man gjort när man var 16-17 år och om man sedan blir lärare när man är 25. Hur länge ska det ligga kvar kan man ju fråga sig.

Enligt Jan Fogelström, som är rektor på Hagabodaskolan, finns det brott som den som ska arbeta i skolan inte får ha dömts för:

- Sexualbrott tycker jag inte man kan gradera i olika allvarligheter. Har man begått sådana brott så är det tillräckligt allvarligt för mig åtminstone att vara tveksam till att anställa, säger Jan Fogelström.

Mona Rosenberg som arbetar i matsalen på Hagabodaskolan i Habo tycker att det är positivt med en tuffare kontroll.

- Jag tycker det är helt okej. För det kan komma in vädigt mycket kriminellt annars, säger hon.