Skövde

Snabba insatser A och O vid stroke

Att snabbt få läkarvård när man drabbas av en lättare stroke, TIA eller propp kan vara skillnaden mellan liv och död visar en ny studie.
Men bara var tjugonde strokedrabbad söker vård tillräckligt snabbt.

Typiska symptom för stroke är plötslig, halvsidig förlamning, talsvårigheter eller svår huvudvärk. Om symptomen går över inom någon timma kallas det TIA.

Nya studier har visat att om man får behandling inom tre timmar efter en TIA-attack, så kan risken för att drabbas av en stroke eller TIA igen minskas från tio till två procent.

Men endast en liten del patienter, fyra till fem procent, tar sig till sjukhuset inom tre timmar efter insjuknandet.

- Ju tidigare man sätter in propplösande, medicinsk eller kirurgisk behandling, desto bättre långtidsresultat får man, säger Björn Cederin som är överläkare på strokeenheten vid Kärnsjukhuset i Skövde.

- Det finns en klar omedvetenhet i befolkningen om att söka akut vid stroke eller TIA, säger Björn Cederin.

Om man vid drabbas av en lindrig stroke eller en TIA-attack kan man genom en enkel operation på halsens blodkärl undvika stroke.
Sedan några veckor tillbaka utförs de här operationerna på Kärnsjukhuset i Skövde.

- Om man tar bort åderförkalkade områden i halskärlen eliminerar man risken för nya TIA eller stroke. Man ska göra operationen så fort som möjligt, det är väldigt viktigt, säger Björn Cederin.