Dyrare läkemedel hot mot vården i regionen

Kostnaderna för läkemedel fortsätter att öka kraftigt i Västra Götalandsregionen. Enligt Läkemedelskommittén i regionen beror det på att läkarna är alltför generösa med att skriva ut mediciner mot exempelvis ångest och depressioner. - Om vi får samma ökning i år som förra året drabbas regionen av ett underskott på 270 miljoner kronor. Det underskottet måste tas från andra delar i vården, säger Gunnar Ekblad, läkare i Lidköping och ordförande i Läkemedelskommittén.
Läkemedelskommittén ökar nu pressen på läkarna för att sänka kostnaderna för bland annat antidepressiva mediciner och magsårsmediciner. Dels ska läkarna välja likvärdiga och billigare läkemedel när medicin behövs. Men läkarna måste också prioritera mer bland patienterna, och inte skriva ut magsårsmediciner och psykofarmaka lika ofta som i dag. - Nationella undersökningar visar att mediciner skrivs ut av lite annorlunda skäl än de är till för, säger Gunnar Ekblad. Lyckas inte regionen få ner sina kostnader för läkemedel kan det betyda nedskärningar inom vården, enligt Gunnar Ekblad.