Skaraborg

Ja till utökat stöd till brottsoffer

Uppdaterad 13:36
Skaraborg ser ut att få en gemensam socialjour.
12 av de Skaraborgs 15 kommuner är intresserade av förslaget som kommer från Skaraborgs kommunalförbund.

Bakgrunden till förslaget är en ny lag om socialtjänstens ansvar för brottsoffer. Den trädde i kraft 1 juli förra året och stärker särskilt rätten för kvinnor och barn som drabbats av brott att erbjudas stöd och hjälp även utanför kontorstid.  

Polisen i Skaraborg har länge efterfrågat en jourverksamhet på kvällar och helger. Även Skaraborgs akutmottagningar har i akuta lägen haft svårt att få kontakt med socialtjänsten.

De flesta kommunerna i Skaraborg är alltså positiva till en socialjour. Det är bara Vara, Grästorp och Hjo som säger nej. I de kommunerna ska socialnämndens ordförande finnas tillgänglig utanför kontorstid. Kommunerna anser att den organisationen räcker till. 

Förslaget om en gemensam jourverksamhet omfattar sex tjänster på halvtid och ska skötas av en värdkommun centralt i Skaraborg. Kostnaden för jouren beräknas bli 2,4 miljoner kronor om året.