Skaraborg

Allt fler drogförgiftade på KSS

Antalet ungdomar som behöver akut läkarvård efter att de blivit alkohol- eller drogförgiftade fortsätter att öka i Skaraborg. Mest ökar andelen unga kvinnor.
– Det ligger nära till hands att tro att det moderna samhället inte är anpassat till unga kvinnor, eller att kvinnorna är dåligt utrustade för det, säger läkaren Rolf Svensson.

De senaste fem åren har Rolf Svensson sett en tydlig ökning av ungdomar som överdoserar alkohol och tabletter.

Förra året kom 600 intoxikerade personer in till akuten på Kärnsjukhuset. 30 procent av dem var under 25 år.  

- Ska vi göra någonting åt detta så måste vi identifiera problemet mycket tydligare och arbeta mycket mer förebyggande, inte i första hand mot missbruket utan mot den normala människan i samhället. Vi måste ta reda på varför man mår dåligt, för när man hamnar i det (överdosering, reds anm.) har man en lång väg tillbaka, säger Rolf Svensson, ansvarig för akutmedicinavdelningen på Kärnsjukhuset.