Haverikommissionen till Karlsborg i dag

Statens haverikommission kommer i dag till Karlsborg för att undersöka gårdagens helikopterolycka. - De kommer att åka till haveriplatsen och dokumentera allt de behöver, berättar överstelöjtnant Thomas Stensson, chef för fjärde helikopterbataljonen.
Militärpoliser har spärrat av haveriplatsen i Bottensjön utanför Karlsborg, där en av försvarsmaktens ambulanshelikoptrar havererade och sjönk. Försvarsmakten kommer att bärga helikoptern i dag. Samtidigt ska utredarna från Statens haverikommission ta reda på varför helikoptern havererade. - Försvaret ska också fortsätta sin utredning hur det kunde hända, och lägga fram förslag på hur det ska slippa upprepas, säger Thomas Stensson.