Falköping

Nya rön om femtusen år gamla stengravar

I utställningen Nordens Pyramider på Falbygdens Museum står femtusen år gamla så kallade gånggrifter i fokus, och nya rön om den kultur som byggde stengravarna.

Nära 300 gånggrifter där en särskild kultur för 5000 år sedan bevarade sina döda har hittats i Falbygden.

Ett trettiotal av dem är utgrävda, och det är fynden som hittats där som nu visas upp i Falköping. Under utgrävningarna gjordes nya upptäckter.

-Det som är nytt är två saker: hur man behandlade de döda, att man paketerade de i något slags mumiepaket. Det andra är att gånggrifterna har varit avancerade i sin konstruktion för att hålla dem täta, säger arkeolog Peter Jankavs.

Gånggrifterna är vanligare i Falbygden än någon annanstans i Sverige. Det var täckta och tätade mausoleer, där de döda bevarades i sittande ställning i den inre stensalen.

Utställningen riktar sig främst till utländska turister.