Västra Götaland

Regionmajoritet lovar bättre läkartäthet

Det ska bli mer attraktivt att jobba som läkare på vårdcentralerna.

Det lovar regionens ledning inför 2009.

- Vi gör en särskild satsning för att fler ska vilja jobba i primärvården, säger Jonas Andersson, folkpartistisk ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott.

Obesatta läkartjänster är vardag på vårdcentralerna i Skaraborg. Bland de värst drabbade är vårdcentralen i Skara, där bara fem av de elva tjänsterna är besatta.

Ett annat litet steg i att öka tillgängligheten i vården, enligt budgetförslaget, är att bereda fler utbildningsplatser för läkare inom regionens sjukvård, de så kallade AT-läkarna, med tjänstgöring som allmänläkare parallellt med studierna. 50 nya sådana platser ska skapas.

Ytterligare en åtgärd för att minska läkarbristen och samtidigt förbättra sjukvårdens ekonomi är att inrätta vikariepooler i egen regi och använda privata stafettläkare i mindre utsträckning.

- Vi tror och hoppas att fler kommer att vilja ta en anställning som allmänläkare på vårdcentralerna på det här sättet, säger Jonas Andersson.