Satsning på utbytesprogram i Skövde

Högskolan i Skövde får knappt 670 000 kronor för samarbete med utvecklingsländer. Pengarna har beviljats ur utbytesprogrammet Linnaeus-Palme som administreras av den statliga myndigheten Internationella programkontoret.

Utbytesprogrammet Linnaeus-Palme ger lärare och studenter på universitet och högskolor möjlighet till samarbeten med utvecklingsländer.