Mariestad

Träkonst att sätta sig på

Träkonst från fyra världsdelar skapas nu strax utanför Mariestad.

Konstnärer och konsthantverkare från Australien, Asien, Afrika och Europa har samlats hos konsthantverkare Per Brandstedt i Kjeckestad för att jobba ihop i ett internationellt projekt.

Tiotalet finansiärer har gjort projektet möjligt, bland annat regionen och Göteborgs Universitet med hantverksskolan Da Capo. Per Brandstedt har jobbat med förberedelserna i ett halvår och nu är de tolv konsthantverkarna på plats.

Det konstnärliga arbetet sker i Per Brandstedts träverkstad i Kjeckestad och uppgiften är att tillsammans skapa kring temat ”sittande i offentliga miljöer”, mer än så har konstnärsgänget inte fått veta.

Per Brandstedts förhoppning är att Mariestads kommun ska vilja köpa resultaten av veckans workshop. Så kanske kan Mariestadsborna själva uppleva sittbara konstverk i trä.

- Det viktiga för min del är formen, sen får de sittverken gärna vara praktiska också, säger Per Brandstedt.