Höjda avgifter för sjukresor i regionen

Det blir höjda avgifter för sjukresor i regionen. Det beslutade politikerna i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen i dag. Höjningarna gäller både resor med kollektivtrafik och taxi.
Anledningen till höjningarna är att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen befarar ett underskott på flera hundra miljoner kronor i år. Det beror på ökade kostnader för läkemedel och för vård utanför regionen. Från den 1 juni höjs sjukresorna så här: - egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik och egen bil höjs från 30 till 60 kronor - egenavgiften för sjukresa med taxi höjs till 150 kronor - för personer med färdtjänst höjs egenavgiften för taxiresa från 30 till 60 kronor - egenavgiften för ambulanstransport höjs från 100 till 150 kronor - gränsen för högkostnadsskydd för sjukresor höjs från 1 200 till 1 500 kronor Slutgiltigt beslut om höjningarna tas av regionfullmäktige.