Skövde

HomO önskar mer homoprat i skolan

Skolorna måste bli bättre på att prata om HBT-frågor, alltså frågor om homo- och bisexuella samt transpersoner. Det menar HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
I dag fanns HomO på en seminarium tillsammans med politiker och skolpersonal i Skövde om HBT-frågor i skolan.

- På en del skolor finns pålästa eldsjälar, medan andra ser HBT-frågor som en ickefråga som ingen anstränger sig för att lyfta upp, säger Christine Gilljam, utvecklingsdirektör på HomO.

Hon tror att det beror på rädsla och okunskap hos lärare och annan skolpersonal.

- Ibland finns en rädsla för att man skapar en diskussion bland elever som man inte vet hur man ska hantera, sedan tror jag att många tror att sexuell läggning bara handlar om sex och därför känns det inte rätt att ta upp frågorna med barn, säger Christine Gilljam.