Borgunda

Ny ledning ska säkra Vättervattnet

En ny vattenledning för dricksvatten från Vättern planeras söder om Borgunda vattenverk utanför Skövde.
Den tre kilometer långa ledningen ska gå parallellt med nuvarande vattenledningen på en sträcka som anses särskilt känslig för avbrott.

Skaraborgsvatten försörjer Skövde, Skara och Falköpings kommuner med dricksvatten från Vättern. 

Det är på sträckan förbi Ljuslingsbacken några kilometer söder om vattenverket som ledningen är lagd genom ett sankmarksområde. Därför finns det risk för att vattenledningen kan gå sönder på grund av sättningar eller korrosion.

Därför planeras nu en tre kilometer lång ledningen parallellt med den gamla ledningen för att ha en reservledning om det blir ett avbrott. Länsstyrelsen är redan positiv till ledningen, som beräknas kosta 12 miljoner att bygga.

– Händer det ingenting så hade investeringen kvittat, men om händer det något som får vattnet att ta slut så blir den hur viktig som helst. Samhällskostnaderna blir väldigt stora med en gång om man inte får fram vatten i tillräcklig mängd, säger Kent Karlsson, chef för Skaraborgsvattens vattenverk i Borgunda utanför Skövde. 

Det är mycket stora dricksvattenmängder som går i ledningarna från Vättern, strax utanför Gate.
Varje timma pumpas 1 000 kubikmeter upp till vattenverket för att bli drickbart vatten.
Det motsvarar 120 tankbilar med släp.

Länsstyrelsen ska ha samråd med de berörda fastighetsägarna innan sommaren för att få deras synpunkter innan beslut fattas.

Den nya ledningen kan börja byggas 2009, om planerna inte möts med motstånd.