TIDAHOLM

Skog vid Grimmestorp skyddas

En äldre barrskog vid Grimmestorp, söder om Tidaholm, ska skyddas genom att bli ett naturreservat.
Länsstyrelsen, som fattat beslutet, menar att barrskogen tillsammans med den slingrande Grimmestorpaån och anslutande våtmarker är ett värdefullt naturområde.

I samband med att området nu blir naturreservat har flera stigar gjorts i ordning, en parkeringsplats har anlagts och en ny bro över ån har byggts.