Skara

Lyckat med drogförebyggande samordnare i Skara

Uppdaterad 15:49
För att stärka det brotts- och drogförebyggande arbetet i Skara anställdes en samordnare i kommunen för drygt ett år sedan. Sedan dess har det brotts- och drogförebyggande tänkandet ökat bland kommunens anställda.

Det första året informerades personal om hur de kan arbeta med problemen. Under året har man också startat ett föräldrastödsprogram och ett trygghetsprojekt för att minska brottsligheten i centrum.

- Det finns en önskan att jobba med förebyggande frågor, och många ser positivt på kommunen valt att satsa inom detta området, säger Sven-Johan Dahlstrand, brotts- och drogförebyggnade samordnare i Skara kommun

En samordnare som har det övergripande ansvaret är en trygghet för resten av kommunens personal, anser han:

- Jag kan känna att jag får en övergripande bild kring hur det förebyggande arbetet fungerar i kommunen.

Det senaste året har Falköping, Lidköping och Skara tillsatt drogförebyggande samordnare. Därmed har sex av Skaraborgs 15 kommuner en samordnare.

Vara kommun kommer däremot dra in sin drogförebyggande samordnare i sommar och istället fördela arbetet på flera tjänstemän.

Läs också: