Butiksområdena växer utanför städerna

Det växer upp allt fler stora butiker utanför stadskärnorna i Skaraborg.
I Skövde satsas det på området Stallsiken, med flera stora butiker och på onsdagen öppnade butikskedjan Coop två stora affärer vid infarten till Mariestad.
I Falköping har också flera stora butikskedjor öppnat den senaste tiden.

Etableringen av köpcentra utanför stadskärnorna ser Magnus Kroon vid Svensk Handel som ett gott tecken.

- Man kan tycka att det händer oerhört mycket inom handeln just nu och det är bra att det gör det! Handeln har gått och går väldigt bra och vi är faktiskt inne på det elfte året med obruten tillväxt inom handeln, säger Magnus Kroon.

De stora etableringarna och satsningarna på handeln runt om i Skaraborg är resultatet av flera års högkonjunktur.
Viljan att handla stiger bland befolkningen och enligt Magnus Kroon är det hela tiden ett ökande behov som styr de stora affärsytorna som skapas i utkanterna av städerna.

1999 handlade genomsnittssvensken för 35 000 kronor om året.
2006 spenderades 50 000 kronor per år och svensk, berättar Magnus Kroon.

Mariestadsborna Nils och Irja Karlsson tycker att det är positivt att storkedjorna etablerar sig i Mariestad.

- För konkurrensens skull är det bra, säger Nils Karlsson.
- Jag tycker iallafall att det är bra att vi i Mariestad har mycket mer att välja på, säger Irja Karlsson, annars blir det ju långtråkigt om man inte kan åka till olika ställen och kolla upp priser till exempel.

Men Angelica Möller från Mariestad är av en annan åsikt. Hon är kritisk till att de stora butikerna blir fler och fler.

- Man undrar ju vad som kommer att hända om några år, för man ser ju i Skövde hur mycket de bygger där - massor. Både stora och dyra byggen, jag tycker att det är ganska hemskt. Det är ju ett slit-och-släng-samhälle vi lever i, säger hon.