Såtenäs

F7 utökas i ÖB:s sparförslag

Uppdaterad 07:53
För flygflottiljen F7 Såtenäs innebär det nya sparförslaget som ÖB överlämnade till regeringen på torsdagen en utökad verksamhet. Bland annat kommer flygvapnets värnpliktsutbildning att förläggas endast på F7 i framtiden om förslaget blir verklighet.

Flygflottiljen F7 Såtenäs får både ta och ge om det senaste förslaget kring framtidens försvar blir verklighet.

Enligt förslaget ska en flygflottilj bort och det skulle gynna Såtenäs - och det gör att den nya given känns övervägande positiv, säger Christian Christenssen, ställföreträdande flottiljchef på Såtenäs:

- Som helhet vill jag nog säga att det känns så idag.

Ytterligare en flygdivision
F7 får även mer Gripenutbildning av både svenska och utländska piloter, samt ytterligare en stridsflygsdivision med Jas 39 Gripen.

Men samtidigt måste F7 lägga ner sin ledningsenhet för stridsledning av flygstridskrafter.

Enligt det nya sparförslaget kommer ingenting från K3 i Karlsborg flyttas till F7. Och att K3 enligt det nya förslaget blir kvar i Karlsborg, tycker Christian Christenssen är positivt:

- Det stärker regionen i Skaraborg vad avser millitär närvaro. Det finns också goda samordningsmöjligheter och samövningsmöjligheter mellan de förband som finns i Skaraborg.

Osäkerhet bland personalen
Med de skriftande sparförslagen innebär påfrestningar för Försvarsmaktens personal.

- Det skapar en osäkerhet som stjäl energi från den enskilde medarbetaren, säger Christian Christenssen.

Han hoppas nu att cheferna inom försvaret för en dialog med personalen om arbetsunderlaget.