Skara

Revytradition återupptas i Skara

När komikern Mats Ljung avled 2001 betydde det slutet på en mångårig framgångsrik revyverksamhet i Skara. 2008 blir året då traditionen återupptas, och det är sonen Anderas Ljung som ligger bakom, tillsammans med kollegan Mikael Ullberg.
Premiär blir det i höst och man håller på till mitten av december.