Skövde/Rosersberg

Räddningsskolorna i Lindgrens hand

En särskild utredare har nu tillsatts för att se över räddningsskolornas framtid.
Sven Lindgren, landshövding i Kalmar län, ska ta reda på om någon annan huvudman skulle kunna driva skolorna i Skövde och Rosersberg vidare.

I höst fattar riksdagen formellt beslut om ny krismyndighet i landet. Sven Lindgren får fram till dem 1 oktober på sig att utreda möjligheten att låta privata aktörer ta över och driva verksamheten vid räddningsskolorna i Skövde och Rosersberg, nära Sigtuna.

- Det är en viktig utbildning som bedrivs för medborgarnas säkerhet, säger Sven Lindgren.

De kommande månaderna ska han läsa in sig på det underlag som finns, besöka skolorna och träffa skolledningarna.

– Jag ska också tillsammans med räddningsverket och kommunerna besöka skolorna och lyssna av vilka intressen som finns, och ta reda på vilket behov av utbildning som finns de kommande åren, fortsätter Sven Lindgren.

Först därefter ska han börja söka efter intressenter som kan ta över:

– Finns det inte tillräckligt stort intresse så kan det ju faktiskt bli så att hela eller delar av verksamheten avvecklas. Jag är dock ganska övertygad om att det finns intressenter.