Skara

Resursskolan i Skara läggs ner

Uppdaterad 16:29
Resursskolan i Skara ska läggas ner.
I höst ska elever som behöver särskilt stöd återvända till sina ordinarie skolor, där det ska bildas undervisningsgrupper:
– Vi ska utgå ifrån elevens individuella behov. Vi måste forma en skola där alla får plats och där allas lärstil passar in, säger Ing-Marie Rundvall, barn- och utvecklingschef i Skara kommun.
- Beslutet är ett steg bakåt. Barnen behöver den här resursen, säger barnspykolog Per Bryngelsson.

Resursskolan och heldagsskolan försvinner. 
Skolorna finns till för de barn som behöver extra stöd i skolan och som av olika anledningar inte kan gå i större klasser. 

Det är Ing-Marie Rundvall som har fattat beslutet. Bakgrunden är inte besparingar utan att eleverna inte ska känna sig exkluderade.

– Vi måste kunna hitta möjligheterna till en lugnare studiemiljö utan att eleven ska behöva byta skola, säger Ing-Marie Rundvall.   

- Det är i och för sig fina tankar, men för mig som har sett detta upprepas om och om igen så är det bara ett steg bakåt, säger Per Bryngelsson kritiskt.

Han menar att han genom sitt arbete som barnspykolog på Falköpings sjukhus träffat föräldrar, lärare och elever som varit med om neddragningar i resursskolor och att det slår hårt mot alla inblandade. Framförallt familjerna och barnen men också personalen på skolorna: 

- Den vanliga läraren ska, med stöd av den vanliga rektorn, göra sitt bästa. Så upptäcker de att att vissa barn behöver lite mer resurser, och sedan lite till. Då räcker inte resurserna -  och så är vi där igen. Då har de uppfunnit hjulet ännu en gång, säger Bryngelsson

I höst ska barnen i alla fall tillbaka till sina ordinarie skolor. Personal från Resursskolan kommer att följa med ut i klasserna. 

– Som förälder har man vetat om att barnet är placerat i en särskild undervisningsgrupp under en period. Målet har hela tiden varit att man ska komma tillbaka till sin ordinarie skola, säger Rundvall.

Bryngelsson tycker att målet istället borde vara att ha kvar Resursskolan:

- Katastrofscenariot är ju att de blir skolvägrare. På vägen mot ett helt misslyckat liv så kommer de till oss på PUB. Den investering som en resursskola innbär betalar igen sig mångfalt, säger han.