Avskedad generalmajor har kvar sin lön

För tre veckor sedan avskedades före detta generalmajoren från Skaraborg.
Men han har kvar sin lön på 65 000 kronor i månaden eftersom man ännu inte lyckats delge honom beslutet.

Statens ansvarsnämnd tog beslutet att avskeda generalmajoren den 28 april på begäran av Försvarsmakten. 

I samma stund som generalmajoren sätter sin namnteckning på delgivningskvittot, upphör hans anställning.  

Ett nytt försök att nå honom kommer att göras i nästa vecka.