HJO

Hjobor funktionshindrade för en dag

Hur det är att ha ett funktionshinder för en dag fick Hjoborna tillfälle att prova på lördagens arrangemang på Park i Hjo.
Arrangör var bland annat Handikapprådet.

Bland alla hjälpmedel, rullstolar och hälsotester fanns ett par speciella glasögon att testa.
Med specialglasögonen kunde den hjobo som ville prova hur den som har en synskada som till exempel starr ser världen.

Astrid Andersson från Hjo valde att få sin lungkapacitet mätt. Mätningen görs genom att hon får blåsa ut luft i ett rör under sex sekunder. Mätresultatet visade att lungorna fungerar bra och det tycker Astrid Andersson var skönt att få veta.

Arrangemanget på Park tycker Astrid Andersson är ett bra initiativ.
- Jag har jobbat med handikappade i många år så jag i och för sig hur det är men det skadar aldrig att prova.

Arrangör för prova-på-dagen i Hjo var bland andra Handikapprådet i kommunen, som på det här sättet ville öka förståelsen för hur det kan vara att leva med ett funktionshinder.

Ordföranden i rådet tillika kommunalråd i Hjo Katrin Hulmarker menar att omgivningen kan ha svårt att sätta sig in i hur det är att ha ett funktionshinder.

- Om man inte själv har ett funktionshinder eller lever nära någon som har ett funktionshinder så tror jag att det är jättesvårt att förstå hur det faktiskt är i det dagliga livet.