Volvo kräver större satsningar på vägarna

Volvo Personvagnar kräver betydligt större satsningar på vägnätet inom de områden där företaget är verksamt än vad Vägverket föreslagit i sin nationella vägplan. Uttalandet är också undertecknat av de kommuner och regioner där Volvo personvagnar har anläggningar.
I ett uttalande från Volvo Personvagnar och lokala politiker i västra och södra Sverige, heter det att Vägverkets framtidsplaner för vägarna inte uppfyller Volvo Personvagnars och andra företags krav på tillgänglighet för transporter av gods och möjligheterna till arbetspendling. Bland undertecknarna finns förutom Volvo Personvagnar också representanter Skövde och Falköpings kommuner.