Oförsiktigt eldande kan leda till åtal

Faran för bränder i skog och mark är just nu stor. Skaraborgs räddningstjänster får varje dag in flera larm och gräsbränder. Under söndagen bekämpade brandmän från Nossebro och Vara en Gräsbrand i Essunga kommun, vid Barne-Åsaka. Vad många kanske inte känner till är att oförsiktigt eldande kan leda till åtal.
Just nu utreder polisen i Skaraborg två fall från de senaste månaderna där personer misstänks för så kallad allmänfarlig vårdslöshet i samband med eldning. Men det är ovanligt att utredningar leder till åtal. - I samband med eldning är det ytterst ovanligt, säger Tommy Hoff vid Polismyndigheten i Skaraborg. Det är i stort sett bara om stora materiella skador har uppstått som det bli tal om åtal. Straffet för allmänfarlig vårdslöshet är böter eller sex månaders fängelse. Bedöms brottet som grovt kan utdömas i upp till två år. Polisen rekommenderar att man rådfrågar brandkåren om man ska göra en större gräseldning. Men även om man gör det och elden sedan sprider sig räknas det inte som en förmildrande omständighet.