Pengar för arbete bland muslimska tjejer

Den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen har beviljat 275 000 kronor i bidrag till ungdomsföreningen Sveriges unga Muslimer. Projektet som fått pengarna ska arbeta med attityder i frågor om systerskap och identitet bland unga muslimer, till exempel genom tjejhelger och verkstäder med teman som jämlikhet och äktenskap. Lokala grupper för unga muslimer finns på flera håll i landet, bland annat i Skövde.