Kräftor i Vallesjöar hotas av kräftpest

Vallesjöarna utanför Skara har ett av södra Sveriges starkaste bestånd av flodkräfta. Skara kommun vill nu göra sjöarna till ett skyddsområde för att flodkräftan inte ska drabbas av kräftpesten som kommer allt närmare. - Vi vill förhindra att det kommer in signalkräftor, säger kommunekolog Lennart Kjellberg i Skara.
Skara kommun vill att Länsstyrelsen ska göra Vallesjöarna till ett skyddsområde. Om Valleområdet får bli ett skyddsområde för flodkräftan kan myndigheterna lättare säga nej till de som vill plantera in signalkräftor. Denna konkurrerande och mer aggressiva kräftart bär med sig kräftpesten, och finns i dag i nära vattendrag utanför Valleområdet. För ett par år sedan slogs de första två Vallesjöarna ut av pesten. Flera fiskevårdsföreningar i Valle försöker nu stoppa signalkräftan, som bara finns några kilometer bort. - Vi kommer att bygga hinder så vi slipper att få in den, säger Evert Jonsson, som har kräftvatten i sjön Emten nära Eggby. - De som bor i Valle har i alla tider värnat om sina flodkräftor. Det är viktigt att ha det här stödet från kräftfiskarna, anser Lennart Kjellberg.