Längre hovslagarutbildning i Skara

Utbildningen till hovslagare i Skara förlängs till hösten. Den utökas till närmare två år, och det är en fördubbling jämfört med tidigare. Meningen är att eleverna ska få längre tid på sig att bygga upp kroppen fysiskt. - Det krävs en längre utbildningstid för att hålla för det här yrket, säger föreståndare Göran Åkerström på hovslagarskolan vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara.
Den framtida hovslagarutbildningen blir på 84 veckor. Ledningen vid skolan i Skara har precis fått klartecken till förlängningen. Dagens hovslagarelever är inte lika vana vid hårt kroppsarbete, som elever i tidigare generationer. Med en två år lång utbildning får de längre tid på sig att bygga upp kroppen fysiskt. Men det är minst lika viktigt att eleverna får mer tid att skaffa sig rutin. Hovslagaryrket handlar nämligen till stor del om egna bedömningar, som inte går att läsa sig till. Dessutom ska eleverna få läsa mer om eget företagande.