Electrolux i Mariestad vill tillverka mer

Kyl- och frysjätten Electrolux ansöker om tillstånd, att få öka produktionen i Mariestad från 550 000 kyl- och frysskåp till 750 000 om året. Den planerade framtida expansionen ger ingen större ökning av personalstyrkan, enligt biträdande produktionschef Petter Hjelmkvist.
Mariestadsfabriken ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd att få öka tillverkningen med 200 000 skåp om året. Orsaken är att företaget de senaste fem åren ökat tillverkningen så mycket, att ett nytt miljötillstånd måste sökas. Genom ansökan vill företaget gardera sig så att nuvarande "tillståndstak" inte slås igenom. Enligt Petter Hjelmkvist behöver fabriken i Mariestad inte byggas ut, även om företaget skulle öka tillverkningen till 750 000 skåp. Electrolux tillverkar i dag kyl- och frysskåp även i bland annat Ungern och Italien.