54 miljoner satsas på Kinnekullemiljön

Det stora EU-projektet på Kinnekulle för 54 miljoner kronor har nu inletts. 600 hektar betesmark ska restaureras och 14 nya naturreservat bildas.
I dag presenteras det stora Kinnekulleprojektet i samband med en presskonferens vid Österplana kyrka. Förutom restaureringen och nya naturreservat så kommer naturreservaten Österplana hed och Munkängarna att utvidgas. Projektet har en budget på 54 miljoner, och hälften av pengarna kommer från EU. Det beräknas pågå till hösten 2006.