Frukt ska minska sjukskrivningar i Habo

Mer frukt till de anställda, mer friskvård på fritiden och ökad satsning på rehabilitering. Så här ska Habo kommun försöka minska sjukfrånvaron.
Kommunstyrelsens personalutskott i Habo föreslår, att kommunfullmäktige avsätter nästan en halv miljon för att anställa en så kallad rehabiliteringssamordnare på halvtid. Pengarna ska räcka till en personalaktivitet i år och friskvård på fritiden. De kommunanställda i Habo ska också bjudas på frukt under arbetstid.