45 jobb bort på skolor och dagis i Mariestad

Minst 45 tjänster försvinner på skolorna och inom barnomsorgen i Mariestad de närmaste åren. Orsaken är ett sparförslag på 13 miljoner kronor, men ytterligare sex miljoner måste sparas.
Det stora sparförslaget har presenterats av de ledande politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Samtliga verksamheter inom skola och barnomsorg kommer att drabbas av nedskärningar. Hårdast slår besparingarna mot Komvux, där verksamheten minskas med 40 procent. Det uppger Mariestads-Tidningen i dag.