Fler anställda ska ge färre sjuka i Vara

Fler anställda inom vården och omsorgen, kortare arbetstid och chefer som hinner vara ute bland de anställda. Det är receptet för att få Vara kommuns personal friskare. - Vi behöver inte vara dumma i all evighet. Nu ska vi göra det som de flesta vet måste göras, säger Gert Ohlsson (fp), ordförande i personalnämnden i Vara.
Vara kommun fick uppmärksamhet i riksmedia när kommunen skickade drygt 1 200 kommunanställda på Mallorcaresor för att försöka få ner sjukskrivningarna. Men hittills har vistelsen på medelshavsön inte gjort de kommunanställda friskare. Nu bryter personalnämnden helt med den personalpolitik, som infördes under krisåren på 90-talet. * På försök inom vård och omsorg införs den så kallade 3-3-modellen, som innebär arbete i tre dagar och ledighet i tre dagar - Det här ger tid för personalen att återhämta sig, säger Gert Ohlsson. * Den fast anställda personalen ökas med drygt 10 procent, samtidigt som korttidsvikarierna blir färre och årsarbetstiden minskar. - Arbetsmiljön blir bättre samtidigt som våra kostnader minskar. * Mellancheferna ska bli tydligare och synligare i sitt ledarskap, om deras möten, sammanträden och administrativa uppgifter minskas. - I dag hinner de inte vara ute bland personalen, säger Gert Ohlsson. Hela den här paketlösningen kostar tre miljoner. Det är nu upp till politikerna i kommunfullmäktige att säga ja till projektet.