Fortsatt strid om grustäkt i Lidköping

Striden fortsätter om brytning av grus och sand i Råda ås väster om Lidköping. Svenska Naturskyddsföreningen och ett 40-tal personer överklagar Länsstyrelsens beslut, att företaget Råda Sand får tillstånd att fortsätta bryta grus ytterligare 12 år.
Svenska Naturskyddsföreningen kräver att Länsstyrelsens beslut undanröjs och att brytningen stoppas. Främst finns det en rädsla för att grundvattnet ska förorenas. Naturskyddsföreningen hävdar att Länsstyrelsen i sitt beslut använt sig av oriktiga eller missledande uppgifter. Enligt Nya Lidköpings-Tidningen så kommer Miljödomstolen till Lidköping i juni för en muntlig förhandling och för att titta på Råda ås. Domstolen har sagt nej till fortsatt brytning tills målet är avgjort.