Hjopolitiker säljer hus till släkting

Politikerna i tekniska utskottet i Hjo kommun säljer en fastighet i centrala Hjo till den enda person som fått erbjudandet - sonen till utskottets ordförande. - Vi skulle kunnat skött det här på ett annat sätt och sluppit debatten, medger Pierre Rydén (s), tillfällig ordförande i tekniska utskottet när affären beslutades.
Den ordinarie ordföranden i tekniska utskottet, Tore Nolberger, har inte deltagit i beslutet att sälja huset till sonen. Han skulle då ha ansetts jävig. Ändå kritiseras kommunen för att kommunens hus i centrala Hjo säljs utan att det annonserats ut av mäklare. Men Pierre Rydén försvarar försäljningen till Nolbergers son. - Huset har varit i kommunens ägo i många år och är i stort behov av renovering. Vi kan inte få så mycket för det eftersom det inte finns varken vatten eller el. Det är bara markvärdet som kan ge nåt. En affär genom mäklare tror han inte heller på. - Hade vi gått genom mäklare hade det inte blivit så mycket över. Men han medger att politikerna kunde sluppit debatten genom att koppla in en mäklare. - Jag vet egentligen inte varför det skötts på det här sättet.