E20 söder om Hova byggs om för 35 miljoner

Den 7,5 kilometer långa sträckan på E20 mellan Lyrestad och Fagerlid Hova byggs om för 35 miljoner kronor. Vägen får mitträcke, slänträcken och viltstängsel för att öka trafiksäkerheten.
Det är byggbolaget NCC, som fått i uppdrag av Vägverkets västra region att bygga om E20 söder om Hova till mötesfri väg. I samband med vägbygget ska en gång- och cykelport med anslutningsvägar byggas i Lyrestad intill Göta kanal. Vägarbetena beräknas vara avslutade i november. De kommer att sysselsätta ett 20-tal personer, uppger NCC.