Kommunal kräver att sjukskrivningarna minskar

Kommunalarbetareförbundet försöker nu sätta press på kommunerna att halvera antalet långtidssjukskrivna. Idag går 46 000 personer långtidssjukskrivna i Västsverige. Kommunal kräver nu att alla kommuner svarar på vilka åtgärder som ska genomföras för att sjukskrivningarna ska minskas.