Manifestation för mångfald lockade få

Lördagens manifestation i Skövde för alla människors lika värde och för moskébygget i Södra Ryd lockade bara drygt hundra personer. Ett fåtal av deltagarna var invandrare, men Skövdes kommunalråd Tord Gustavsson var nöjd ändå: - De utgjorde en lite mindre del, men de är också en mindre del totalt.