Äldre kvinnor har mera ont än män

Äldre kvinnor har betydligt mer ont i kroppen än vad män i samma ålder har. Det visar en studie på 70-åringar, som har gjorts vid Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet.
Nästan 80 procent av de undersökta kvinnorna uppgav att de hade haft ont de senaste två veckorna. De hade också ont på fler ställen än männen. Männen utmärker sig i studien genom att det verkar finnas ett samband mellan att ha ont och att ha depressionssymptom. Det sambandet kunde forskarna inte se bland kvinnor. Drygt 240 män och kvinnor har undersökts och fått svara på frågor om hur ont de har i kroppen. Studien visar alltså att kvinnorna har mer ont. Det är dessutom fler kvinnor som uppger att de har haft ont under lång tid. Kvinnor, som har ont, går också till vårdcentralen i högre utsträckning än män som har ont.