Lägst arbetslöshet i Grästorp och Essunga

Grästorp och Essunga har den lägsta arbetslösheten i Skaraborg - trots de båda kommunernas närhet till de stora varslen på Saab Automobile i Trollhättan.
Länsarbetsnämnden presenterade i dag sin rapport om arbetslösheten den sista mars i år. Grästorp och Essunga fortsätter att tillhöra de kommuner i Skaraborg som har den lägsta arbetslösheten. 2,8 procent saknar helt jobb i Grästorp och 2,9 procent i Essunga. Varslen på Saab Automobile i Trollhättan och på företagen i Essunga har ännu inte slagit igenom i statistiken. Största arbetslösheten har Töreboda, där 5,9 procent av arbetskraften nu saknar jobb mot 4,5 procent för ett år sedan.