Industrihamnen i Mariestad hotad

Båttransporterna från hamnen i Mariestad minskar kraftigt, och varje transport går med förlust. Nu hotas industrihamnen i Mariestad av nedläggning.
Det är styrelsen för Vänerhamn AB, som vill dra sig ur verksamheten i Mariestad. Godstransporterna har minskat från industrihamnen de senaste åren. Vänerhamns styrelse föreslår att hamnen i Otterbäcken skall finnas kvar, men den ska effektiviseras. Det skriver Mariestads-Tidningen i dag.