Spritförsäljning ska rädda hotade lanthandlare

En dataterminal i lanthandeln ska bli räddningen för de små handlarna på landsbygden. Där ska både Systembolaget och Apoteket erbjuda sina varor, som sedan levereras till butiken. Lanthandeln i Undenäs i Karlsborgs kommun är en av fyra i Sverige som har valts till försöksbutik.
Den ekonomiska situationen för de små handlarna på landet blir allt mer pressad. Allt fler kunder väljer att göra sin inköp hos de stora lågpriskedjorna i städerna. Den drivande kraften i det här pilotförsöket är intresseorganisationen Föreningen för lanthandelns främjande som har lyckats förmå Konsumentverket att agera dragfordon i en landsbygdssatsning. En modul innehållande en användarvänlig dataterminal ställs ut i butiken och via den ska kunderna kunna beställa sprit och medicin, även receptbelagda preparat, för avhämtning i affären. Posten är också med i försöket och målet är att även få med Svenska spel - men än har man inte nått dit. Det är ett försök och fler lanthandlare i Skaraborg väntar på sin tur.