Jätteunderskott hotar sjukvården i regionen

Sjukvården i Västra Götaland är på väg mot ett jätteunderskott på 450 miljoner kronor i år, som kan leda till nedskärningar. Nästa tisdag väntas politikerna i regionstyrelsen få en rapport om det svåra ekonomiska läget.
Den ekonomiska rapport som presenteras på tisdag visar att sjukvården är på väg mot ett mycket större ekonomiskt underskott än befarat. Prognosen efter årets första två månader pekar mot ett underskott i år på 450 miljoner kronor. Det är Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och NU-sjukvården i Vänersborg och Uddevalla, som svarar för största delen av underskottet. - Vi har också stora problem med de ökade läkemedelskostnaderna, säger ekonomichef Hans-Bertil Fransson på hälso- och sjukvårdsstyrelsens regionkansli i Skövde.