Felaktigt nedkyld mat kan bli livsfara

Storköken brister i rutinerna vid nedkylning av livsmedel. Det visar en kontroll som Länsstyrelsen utfört i 35 av länets kommuner. Ibland sköts nedkylningen på ett felaktigt sätt och ibland saknas den utrustning som behövs för att kyla maten. Men det vanligaste är att personalen missar att skriva upp att de har kontrollerat nedkylningen - något som är viktigt för säkerheten. För dålig säkerhet kan få allvarliga konsekvenser.
I 75 procent av de storkök som undersökts dokumenterade personalen inte sina mätningar. Och de mätuppgifter som inte dokumenterats kan heller inte bevisas ha utförts på riktigt sätt om problem skulle uppstå. Felaktig nedkylning av tillagad mat är en orsak till att människor blir sjuka av maten de äter. Och matförgiftning kan få allvarliga följder. Förra året orsakade bakterier i maten dödsfall på ett äldreboende i Tierp.