Nya besparingar att vänta i Mariestad

Ytterligare 55 platser kan komma att försvinna inom äldreomsorgen i Mariestad. Det blir konsekvensen när Socialnämnden måste spara 13 miljoner kronor nästa år, enligt ett tjänstmannaförslag. Redan i sommar stängs ju äldreboendet Ljungbacka.
Socialchefen Ann-Christine Jenvén säger till Mariestads-Tidningen att en så kraftig neddragning kommer att innebära att socialtjänsten måste höja ribban för vem som har rätt till särskilt boende. - Vi måste göra en uppstramning av riktlinjerna, vilket innebär starkt begränsad valfrihet, säger hon. Nedläggningen av Ljungbacka tillsammans med de nya aviserade besparingarna skulle sammanräknat betyda att 70 färre platser finns att erbjuda på särskilt boende i Mariestad. Det är 16 procent av hela utbudet.