Västra Götaland

Lång väntan på kontaktfamilj

Många föräldrar och barn som behöver stöd av en kontaktfamilj får vänta orimligt länge på att kommunen skall uppfylla sitt löfte.

Men en skärpning i lagen gör nu att brutna löften kan stå kommunerna dyrt.

För två år sedan skärptes socialtjänstlagen. Om en kommun har beslutat till exempel att en person ska få plats i ett äldreboende eller att föräldrar skall få stöd av en kontaktfamilj - och inte har verkställt beslutet inom tre månader - då måste kommunen rapportera det till länsstyrelsen. Det kan sluta i domstol och dryga böter.

När det gäller kontaktfamiljer fanns ett 80-tal sådana ärenden i Västra Götalands län vid årsskiftet. Den vanligaste förklaringen från kommunerna är att det är svårt att rekrytera. Men det är inte skäl nog, säger Karin Gunnervik på länsstyrelsen:

- Det duger sällan som ursäkt som innebär att det är okey att familjer som har fått beslut om att den har rätt till en kontaktfamilj ändå inte får det. Har kommunen utrett och konstaterat och beviljat insatsen kontaktfamilj då är man berättigad till det.