Lidköping

Fick blödande magsår efter fel medicin

En patient på Lidköpings sjukhus fick blödande magsår efter att ha fått blodförtunnande läkemedel. Socialstyrelsen kritiserar nu sjukhusets rutiner.

Anledningen till att patienten fick blodförtunnande medicin var att ett prov visat att patienten led av en hjärtsjukdom. Men provet visade sig vara felaktigt, vilket berodde på ett fel i ett mätinstrument, och efter händelsen gjorde Lidköpings sjukhus en Lex Maria-anmälan.

Socialstyrelsen anser att det fanns brister i rutinerna för kontrollen av analysresultaten och skriver i sitt beslut att sjukhuset måste göra en översyn av rutinerna och åtgärda bristerna.