Lidköping

Sparbanken godtar skadeståndsdom

Det blir ingen prövning av tvisten mellan Sparbanken Skaraborg och den före detta Lidköpingsbon Lena bromarker i Högsta Domstolen. Banken som tidigare dömts att betala 1 miljon i skadestånd till Lena Bromarker drar tillbaka sitt överklagande till HD.

Lena Bromarker tilldömdes miljonskadeståndet av Svea hovrätt sedan hon stämt banken på 4,7 miljoner för förlorade pengar i en optionsaffär som banken ska ha gjort utan hennes medgivande.

Nu får hon alltså en miljon av banken för att täcka en liten del av förlusten.