Skara

Fullmäktigebeslut i Skara står fast trots brister

Det finns ingen anledning att riva upp kommunfullmäktige i Skaras beslut på grund av att lokalerna är dåligt handikappsanpassade.

Det anser kammarrätten efter att en privatperson anmält kommunen för att inte handikappade kan komma in i salen vid fullmäktigemöten.

Kammarrätten skriver i sitt beslut att det inte finns några skäl att pröva ärendet om att ogiltigförklara det aktuella anmälda mötet.